Współpraca z uczelnią

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 236 (polon.nauka.gov.pl).
Placówka już 19 lat kształci studentów w zakresie pedagogiki ogólnej oraz specjalnej na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Mogą poszczycić się wysoką jakością nauczania, którą potwierdza posiadany przez nich akt akredytacyjny (Uchwała nr 128/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 marca 2019 roku).
Wraz z uczelnią równolegle funkcjonuje Instytut Studiów Podyplomowych, który może poszczycić się bogatą ofertą kształcenia na kierunkach nie tylko pedagogicznych. Studia w Instytucie adresowane są do absolwentów szkół wyższych, posiadających tytuł licencjata, inżyniera i magistra, którzy pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów lub uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.
Wysoką jakość kształcenia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie zapewnia staranny dobór doświadczonej kadry naukowej oraz stosowane przez nią nowoczesne metody nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning). Nie bez znaczenia jest także współpraca Instytutu z wieloma ośrodkami doskonalenia nauczycieli, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą a także ośrodkami szkoleniowymi oraz oddziałami Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tak duża liczba współpracujących z nimi na polu dydaktycznym partnerów (ponad 100 w kraju) umożliwia studentowi zdobywanie wiedzy blisko miejsca jego zamieszkania. Jest także dowodem zaufania, którym obdarzyło ich to liczne grono cieszących się uznaniem instytucji związanych z procesem nauczania. Zaufaj więc i Ty!